Events - INA Collagen

Events

INA COLLAGEN THAM DỰ VIỆT NAM ENTREPRENEUR DAY

CLB Kết nối Doanh Nhân Việt Nam và Quốc tế ( VIENC ) tổ chức sự kiện Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam và trao giải thưởng 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 A𝐰𝐚𝐫𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟐 dành cho các doanh nhân tiêu biểu [...]