Da không đều màu là gì? Tại sao làn da trở nên không đồng đều về màu?

Da không đều màu là gì? Tại sao làn da trở nên không đồng đều về màu?