Một liệu trình uống collagen là bao lâu? Uống collagen bao lâu thì ngưng? - INA Collagen

Một liệu trình uống collagen là bao lâu? Uống collagen bao lâu thì ngưng?